Ile wynosi okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę zazwyczaj wiąże się z ogromnym stresem. Bez znaczenia czy wypowiedzenie umowy nastąpiło ze strony pracodawcy czy pracownika zazwyczaj jest to dość nieprzyjemna sytuacja.
Składając wypowiedzenie wiele osób zastanawia się ile wynosi okres wypowiedzenia.
Długość okresu wypowiedzenia zależy przede wszystkim od rodzaju umowy a także od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy.
W przypadku umowy zawartej na okres próbny, okres wypowiedzenia umowy wynosi trzy dni robocze jeśli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni, jeden tydzień jeśli okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie, bądź dwa tygodnie, jeśli okres próbny wynosi trzy miesiące.
W sytuacji gdy umowa zawarta była na czas określony lub nieokreślony okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi dwa tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy, miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony na co najmniej sześć miesięcy, lub trzy miesiące w przypadku gdy pracownik zatrudniony był na co najmniej trzy lata.
Obliczając staż pracy u danego pracodawcy należy wziąć pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik miał przerwę w zatrudnieniu, a potem ponownie wrócił do byłego pracodawcy wszystkie okresy w których pracował należy zsumować. Do okresu zatrudnienia wlicza się także czas, w którym pracownika obejmował okres wypowiedzenia.
Warto również pamiętać, że w czasie okresu wypowiedzenia pracownik ma prawo wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. W sytuacji gdy nie wykorzystał on należnego urlopu wypoczynkowego pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za ten okres.
Przed złożeniem wypowiedzenia należy jednak dokładnie przemyśleć swoją decyzję. Pracownik nie ma także obowiązku podawania przyczyny swojego wypowiedzenia umowy.
Po rozwiązaniu umowy osobę najczęściej jeszcze przez okres 30 dni obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli dana osoba przez ten czas nie znajdzie nowego stanowiska pracy, warto aby zarejestrowała się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

czasabsolwenta.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here